Projekty realizowane w 2021 r.

KS MOSSiTF w roku 2021 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Ministerstwo Sportu i Turystyki