Projekty realizowane w 2021 r.

KS MOSSiTF w roku 2021 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Ministerstwo Sportu i Turystyki