Projekty realizowane w 2020 r.

KS MOSSiTF w roku 2020 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Ministerstwo Sportu i Turystyki