Projekty realizowane w 2019 r.

KS MOSSiTF w roku 2019 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra