Projekty realizowane w 2019 r.

KS MOSSiTF w roku 2019 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra