Projekty realizowane w 2018 r.

KS MOSSiTF w roku 2018 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 3) Województwo Dolnośląskie 4) Ministerstwo Sportu i Turystyki