Projekty realizowane w 2018 r.

KS MOSSiTF w roku 2018 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra

3) Województwo Dolnośląskie

4) Ministerstwo Sportu i Turystyki