Projekty realizowane w 2017 r.

KS MOSSiTF w roku 2017 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra

3) Województwo Dolnośląskie

4) Ministerstwo Sportu i Turystyki