Projekty realizowane w 2016 r.

KS MOSSiTF w roku 2016 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 3) Minister Sportu i Turystyki