Projekty realizowane w 2016 r.

KS MOSSiTF w roku 2016 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra
3) Minister Sportu i Turystyki