Projekty realizowane w 2015 r.

KS MOSSiTF w roku 2015 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra