Projekty realizowane w 2015 r.

KS MOSSiTF w roku 2015 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra