Projekty realizowane w 2014 r.

KS MOSSiTF w roku 2014 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 3) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego