Projekty realizowane w 2014 r.

KS MOSSiTF w roku 2014 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra
3) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego