Projekty realizowane w 2013 r.

KS MOSSiTF w roku 2013 realizował projekty publiczne finansowane ze środków: 1) Gmina Miejska Kamienna Góra 2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra