Projekty realizowane w 2013 r.

KS MOSSiTF w roku 2013 realizował projekty publiczne finansowane ze środków:

1) Gmina Miejska Kamienna Góra

2) Starostwo Powiatowe Kamienna Góra