PROJEKTY PUBLICZNE

KS Relax realizuje następujące zadania dofinansowane ze środków publicznych:
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Program „KLUB”
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Powiatu Kamiennogórskiego
Kształcenie i doskonalenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z powiatu kamiennogórskiego
Powiat KamiennogórskiWojewództwa Dolnośląskiego:
a) Remont pomieszczeń sanitarnych KS MOSSiTF Relax

b) Poprawa bazy sportowej