KONTAKT

Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX”
ul. T.Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-13-03-007
REGON: 230385855
KRS: 0000111023
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Organ sprawujący nadzór: Starosta Powiatu Kamiennogórskiego
Bank: BS Kamienna Góra 32 8395 0001 0003 8205 2006 0001
Telefon: +48 692 430 768
E-mail: ksrelax@ksrelax.pl