PROJEKTY PUBLICZNE

KS Relax realizuje w 2014-2016 zadania ze środków publicznych:
Ministerstwo Sportu i turystyki
Program „KLUB” 2016
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Powiatu Kamiennogórskiego
Kształcenie i doskonalenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z powiatu kamiennogórskiego
Powiat Kamiennogórski

Województwa Dolnośląskiego:
Remont pomieszczeń sanitarnych KS MOSSiTF Relax
Województwo Dolnośląskie